Więcej

  Wojna na Ukrainie. Rosji zaczyna brakować broni?

  W Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej został złożony projekt ustawy pozwalający na szybkie przesunięcie środków na naprawę broni oraz sprzętu uszkodzonego na Ukrainie. Trwająca od 4 miesięcy wojna spowodowała ogromne straty i Rosji najwyraźniej zaczyna brakować broni.

  Już dobre dwa miesiące temu Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zwrócił uwagę, że Rosjanie już nie zostawiają uszkodzonych czołgów czy wozów pancernych tam, gdzie trafił je ukraiński pocisk, ale zabierają je ze sobą, a w Rosji, tuż przy granicy z Ukrainą, tworzone są ogromne warsztaty, w których sprzęt jest naprawiany, o ile to możliwe. To był pierwszy sygnał tego, że Rosjanie zaczynają mieć kłopoty z bronią.

  Ustawa dotycząca “specjalnych środków ekonomicznych” na naprawy i remonty sprzętu to – jak uważa Onet – kolejny dowód na to, że Rosji Kończy się broń. Dzięki tej ustawie rząd będzie mógł szybko przesunąć środki na naprawę broni i sprzętu wojskowego, zniszczonego podczas wojny, która nadal jest nazywana “specjalną operacją wojskową”.

  Projekt ustawy o “specjalnych środkach ekonomicznych” dla “operacji antyterrorystycznych i innych” poza granicami Rosji został złożony w Dumie 30 czerwca. Podkreślono w nim konieczność naprawy broni i sprzętu wojskowego “wykorzystywanego podczas specjalnej operacji wojskowej na terytoriach Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej i Ukrainy”. By naprawy były jak najbardziej efektywne i szybkie, w tym celu miałyby być uruchomione finansowe rezerwy państwa, a organizacje pracować także po godzinach z wykorzystaniem sprzętu, którym dysponują. “Szybkie” – to słowo, które występuje tam wyjątkowo często, co dowodzi, że sprawa jest rzeczywiście wyjątkowo pilna. W ustawie podkreśla się też konieczność jak najszybszego spełnienia tych wymogów, zwłaszcza ze względu na działania sankcyjne innych państw i organizacji wobec obywateli rosyjskich.

  Jak poinformował 2 lipca Sztab Generalny Ukrainy, Rosja dotąd na Ukrainie straciła miedzy innymi 35 870 żołnierzy, 1 582 czołgi, 3737 wozów bojowych, 217 samolotów i 15 okrętów.

  WiadomościWojna na Ukrainie. Rosji zaczyna brakować broni?