Zakaz wstępu do Sejmu i Senatu dla Marty Lempart

We wtorek Komendant Straży Marszałkowskiej nadkom. Michał Sadoń poinformował pisemnie Martę Lempart – inicjatorkę i liderkę Ogólnopolskiego Strajku Kobiet o zakazie wstępu do Sejmu i Senatu. Zakaz ten obowiązuje od wtorku, 24 listopada do 23 listopada roku.

Senator Bogdan Klich upublicznił pismo Komendanta Straży Marszałkowskiej, z którego wynika, że została objęta rocznym zakazem wstępu na tereny i do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Swoją decyzję nadkom. Michał Sadoń uzasadnił dbałością o zachowanie spokoju i porządku, a także względami bezpieczeństwa.

W uzasadnieniu pisma skierowanego do Marty Lempart, komendant napisał, że decyzja zakazująca wstępu do Sejmu i Senatu jest wynikiem wydarzeń, które miały miejsce 30 października o godzinie 15:45. ”Wraz z grupą osób uczestniczyła Pani w wyłamaniu metalowej bramy i wdarła się w okolicę garaży znajdujących się na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu. Pani działanie spowodowało zagrożenie bezpieczeństwa budynków Sejmu i Senatu oraz osób tam przebywających i stanowiło naruszenie porządku na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu” – napisał nadkom. Sadoń.

30 października obywał się jeden z ów organizowanych przez Kobiet w odpowiedzi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Hasłem przewodnim protestu, który odbył się 30 października brzmiało „Wszyscy na Warszawę”. Do stolicy zjechali manifestanci z całej Polski. Według wstępnych szacunków policji, na ulicach Warszawy pojawiło się ok. 100 tys. osób.  Punktualnie o godzinie 17:00 manifestacje rozpoczęły się aż w trzech miejscach stolicy: przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich, na placu Zamkowym i na placu Zawiszy. Uczestnicy manifestacji wyruszyli w kierunku ronda Dmowskiego, które było centralnym punktem piątkowego strajku kobiet.

Pokojową manifestację zakłóciły ataki narodowców oraz interwencje policji.

Źródło: polsatnews.pl

#BejmyNEWSZakaz wstępu do Sejmu i Senatu dla Marty Lempart