Zakaz przemieszczania się oraz obowiązkowe testy przy przekraczaniu granicy

fot. Free-Photos - pixabay.com

Premier Francji powiedział, że kraj znajduje się punkcie krytycznym trzeciej fali pandemii. W związku z trudną sytuacją wzmocniono kontrole dotyczące zakazu podróżowania. Hiszpania wprowadziła obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR podczas przekraczania granicy hiszpańsko-francuskiej.

Jak informuje Onet, w sobotę rząd Francji zaostrzył kontrole na lotniskach, dworcach i drogach, dzięki czemu skutecznie ma być egzekwowany zakaz przemieszczania się pomiędzy departamentami objętymi lockdownem. Łącznie do kontroli przestrzegania wprowadzonych obostrzeń skierowano ok. 90 tys. policjantów i żandarmów.

Aktualnie zamkniętych jest 19 ze 101 departamentów, w tym Paryż. W regionach objętych lockdownem zabronione jest przemieszczanie się na odległość większą niż 10 km od miejsca zamieszkania. Większość sklepów pozostaje zamknięta; wyjątek stanowią sklepy z artykułami pierwszej potrzeby. Zamknięte są również restauracje i instytucje kultury.

Francja nie zdecydowała się na zamknięcie szkół. Placówki edukacyjne pozostają otwarte w całym kraju, wyłącznie w liceach obowiązuje hybrydowy tryb nauczania. Rząd podjął decyzję o pozostawieniu otwartych szkół z uwagi na ryzyko porzucenia nauki – podczas wiosennego lockdownu ze szkoły zrezygnowała jedna czwarta uczniów. Ponadto podczas obowiązywania nauczania w trybie zdalnym nasiliły się problemy psychiczne wśród dzieci i młodzieży.

W całej Francji wprowadzono godzinę policyjną, która obowiązuje od godziny 19:00 do 6:00.

Jak powiedział premier Jean Castex, Francja zmaga się z trzecią falą pandemii i obecnie znajduje się w sytuacji krytycznej. Na środę zaplanowano Radę Obrony, która zadecyduje o nałożeniu kolejnych, surowszych restrykcji.

W związku z trudną sytuacją u sąsiadów, rząd Hiszpanii zdecydował się wprowadzić wymóg okazania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa dla wszystkich przekraczających granicę hiszpańsko-francuską. Nowe obostrzenie zacznie obowiązywać we wtorek.

Zwolnieni z obowiązku wykonywania testu będą wyłącznie osoby pracujące w transporcie drogowym oraz pracownicy transgraniczni. Wyniku testu nie będą musieli okazywać także mieszkańcy strefy przygranicznej, pod warunkiem przemieszczania się wyłącznie na obszarze o promieniu 30 km od domu.

Z powodu rosnącej liczny zakażeń koronawirusem, w piątek niemiecki rząd wciągnął Francję na listę państw wysokiego ryzyka. Wprowadzono obowiązek posiadania negatywnego testu na obecność koronawirusa dla osób wjeżdżających na teren Niemiec. Wzmocniono również kontrole graniczne.

Podziel się: