Wyższe kary dla właścicieli sklepów i przewoźników łamiących zasady sanitarne

fot. Free-Photos - pixabay (zdjęcie ilustracyjne)

10 kwietnia 2021 r. w życie wejdzie nowe rozporządzenie rządu z 26 marca 2021 r. dotyczące zmiany wysokości grzywien za niektóre wykroczenia. Rozporządzenie jest wynikiem wprowadzonych zmian w Kodeksie wykroczeń.

Wyższymi mandatami będą karane osoby, które nie przestrzegają zasad higieny i zaleceń sanitarnych, przyczyniając się do szerzenia chorób zakaźnych.

Zgodnie z rozporządzeniem, mandat w wysokości 250 zł będzie można otrzymać za brak utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów sanitarnych.

Jak tłumaczy adwokat Bartłomiej Pietruszka z Kancelarii Prawnej Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k. cytowany przez portal Money.pl, nie wiadomo dokładnie o jakie wykroczenia chodzi. Przed wybuchem pandemii karano właścicieli, którzy nie sprzątali błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Karane były również te osoby, które gromadziły na swoich posesjach odpady, mogące prowadzić do skażenia środowiska, lub przyczyniać się do szerzenia plagi gryzoni.

Dotychczasowe przepisy poszerzono o wytyczne związane z pandemią koronawirusa. Jak tłumaczy adwokat, nowe kary grzywny mogą więc dotyczyć sytuacji, w których nie przestrzega się dystansu społecznego w pomieszczeniach oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Jak zapowiadają policjanci, mandaty będą dotyczyły głównie właścicieli sklepów, punktów usługowych i proboszczów.

Nowe kary będą dotyczyć również przewoźników – taksówkarzy, motorniczych, kierowców autobusów. Mandat w wysokości 250 zł będą mogli oni otrzymać za niezapewnienie pasażerom higienicznych i bezpiecznych warunków podczas transportu, które obejmują m.in. sprzątanie środka transportu, usuwanie śmieci, naprawę uszkodzonych elementów. W czasie pandemii, dodatkowo przewoźnicy są zobowiązani do zapewnienia dezynfekcji pojazdu oraz pilnowania, czy pasażerowie przestrzegają reżimu sanitarnego – zachowują dystans społeczny i zasłaniają usta i nos maseczką.

Jak wskazuje adwokat, wszystkie sformułowania zawarte w rozporządzeniu są bardzo ogólne i zostawiają dużo miejsca na interpretację.

Jednym z zaleceń opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dla branży transportowej jest zapewnienie pasażerom bezgotówkowej formy płatności za przejazd. Być  może jest to jakaś wskazówka dotycząca nowych przepisów i kar grzywny.

Podziel się: