Ustawa okołobudżetowa podpisana przez prezydenta

podpisał ustawę okołobudżetową na rok . Zgodnie z jej zapisami podwyżek nie otrzymają pracownicy wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone natomiast na podniesienie wynagrodzeń pracownikom sektora kultury.

uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, czyli ustawę okołobudżetową, 19 listopada.

W ustawie znalazł się między innymi zapis podnoszący kwotę przeznaczoną na dla pracowników instytucji kultury o 20 mln zł.

Zamrożeniu ulegną wynagrodzenia w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych. Pozostaną one na poziomie z roku 2020. Podwyżek nie otrzymają również sędziowie, prokuratorzy, asesorowie, referendarze sądowi, a także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku.

zmienia także zasady dotyczące naliczania nagród uznaniowych. Możliwe będzie przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia ze środków pozostających do dyspozycji kierowników jednostek funduszu wynagrodzeń i będą wypłacane ze środków, które nie zostały wcześniej wydatkowane.

Podniesione zostaną limity wydatków dotyczące realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny. zakłada również podniesienie dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zakup szczepionek do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych.

Zgodnie z zapisami ustawy okołobudżetowej możliwe będzie pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2019 r., a także pożyczki udzielonej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Źródło: polsatnews.pl

#BejmyNEWSUstawa okołobudżetowa podpisana przez prezydenta