Więcej

  Ukraina i Mołdawia są krajami-kandydatami Unii Europejskiej!

  23 czerwca Rada Europejska przyznała Ukrainie i Mołdawii status państw-kandydatów do Unii Europejskiej. Co to oznacza i jakie jeszcze warunki będą musiały spełnić oba kraje, zanim staną się pełnoprawnymi członkami wspólnoty?

  Rada Europejska, jak zwraca uwagę Onet, skróciła procedurę oceny – trwała ona niecałe cztery miesiące, bo prezydent Wołodymyr Zełenski złożył wniosek cztery dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zazwyczaj procedura trwa od 12 do nawet 18 miesięcy. Tu została skrócona i 23 czerwca za zgodą Parlamentu Europejskiego oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej, nadała Ukrainie status państwa-kandydata.

  Ukraina i Mołdawia mają się z czego cieszyć, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że zostanie kandydatem to dopiero pierwszy krok. I wcale nie najtrudniejszy. Na przykład Albania jest kandydatem do UE od 2014 roku.

  Teraz kraje kandydackie muszą otworzyć negocjacje akcesyjne, a one dotyczą wielu sektorów i trwają całe lata. Na tym etapie są na przykład kraje Bałkanów Zachodnich. Zdarza się też, że proces akcesyjny jest zawieszany, co jeszcze wydłuża procedurę.

  Pierwszy etap to bardzo drobiazgowe sprawdzanie zgodności prawa kraju kandydującego z prawem unijnym. Później rozpoczynają się negocjacje prawa wspólnotowego z podziałem na poszczególne obszary. Wszystko to dlatego, by prawo unijne i prawo kraju kandydata były zgodne, inaczej może dochodzić do wielu trudnych sytuacji. Jeśli nie są – kandydat musi spełnić warunki dostosowujące. Oceniane są także jakość i tempo reform politycznych oraz gospodarczych prowadzonych przez kandydata – a od tego, jak zostaną ocenione, zależy tempo negocjacji.

  Dlatego określenie ram czasowych akcesji jest bardzo trudne i indywidualne dla każdego kandydata – a w przypadku Ukrainy dodatkowym czynnikiem utrudniającym sytuację jest wojna. Bez jej zakończenia o przyjęciu Ukrainy do UE nie ma co mówić, bo kraj musi zostać najpierw odbudowany, nie mówiąc już o doprowadzeniu do zgodności prawa unijnego z krajowym – w wielu obszarach z powodu trwającej wojny po prostu nie można tego zrobić. Według optymistycznej wersji Ukraina zostanie członkiem UE po 15 latach. Według pesymistycznej – po 20 latach.

  WiadomościUkraina i Mołdawia są krajami-kandydatami Unii Europejskiej!