Uczniowie nie wrócą do szkół. Są jednak pewne wyjątki

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z  dnia 24 listopada, w szkołach zostaje zawieszone do 3 stycznia roku. Są jednak , którzy powrócą na zajęcia praktyczne już od 30 listopada.

Dotychczasowe zawieszało stacjonarne zajęcia w szkołach do 29 listopada. We wtorek szef resortu edukacji podpisał rozporządzanie, zgodnie z którym nauczanie w trybie zdalnym zostało przedłużone do 3 stycznia 2021 roku.

podaje jednak, że będą pewne wyjątki i część uczniów powróci na zajęcia stacjonarne już od 30 listopada. Rozporządzenie umożliwia przeprowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów , pod warunkiem zachowania obowiązujących ograniczeń i wymogów sanitarnych. Zajęcia stacjonarne dotyczą szkół podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Do nauki stacjonarnej powrócą również uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. W trybie stacjonarnym będą mogły być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w takich grupach, aby zachowany został wymagany dystans społeczny. Zajęcia będą mogły być prowadzone w wybrane dni tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Rozporządzenie umożliwia również prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, z zachowaniem wszelkich zasad i obostrzeń związanych z danym zakładem pracy.

Możliwe będzie również odbywanie praktyk zawodowych przez małoletnich u pracodawców, „o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika”  – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Źródło: polsatnews.pl

#BejmyNEWSUczniowie nie wrócą do szkół. Są jednak pewne wyjątki