środa, 6 grudnia, 2023

Trybunał Sprawiedliwości UE otrzymał skargę na Polskę

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej () wpłynęła skarga Komisji Europejskiej dotycząca tzw. ”ustawy kagańcowej”, ograniczającej niezawisłość polskich ów. Skarga zawiera żądanie zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Informację o wpłynięciu skargi potwierdził w mediach społecznościowych Ireneusz ł, który pracuje w TSUE.

Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że działania ograniczające w Polsce wciąż wzbudzają niepokój KE, która zdecydowała się na ponowne złożenie skargi do TSUE. – Pomimo orzeczeń TSUE i naszych licznych prób naprawy sytuacji presja na polskich sędziów wciąż rośnie, a ich niezawisłość ulega ciągłej erozji – powiedziała wiceprzewodnicząca cytowana przez Onet.

KE oczekuje, że działalność Izby Dyscyplinarnej SN zostanie zamrożona. KE wskazuje, że TSUE mógłby zawiesić przepisy, które uprawniają Izbę Dyscyplinarną SN do rozstrzygania wniosków o uchylenie ów sędziów, a także w sprawach zatrudnienia, czy przejścia w stan spoczynku sędziów. KE zwraca się również z prośbą o zawieszenie skutków decyzji już podjętych przez Izbę Dyscyplinarną SN w sprawie zawieszenia immunitetów.

14 lutego 2020 r. w życie weszła tzw. represyjna, nakładająca na sędziów obowiązek ujawnienia na piśmie wszystkich stowarzyszeń i zrzeszeń, do których należą. Następnie dane te miały zostać opublikowane w ogólnodostępnych Biuletynach Informacji Publicznej. Jak mówili sędziowie, takie przepisy naruszają prawo do prywatności, które gwarantuje . Odmowa złożenia oświadczenia może zostać uznana za przestępstwo o charakterze dyscyplinarnym.

Zdaniem KE, narusza prawo Wspólnoty poprzez wpływanie Izby Dyscyplinarnej SN na niezawisłość sądów i podejmowanie decyzji mających wpływ na wykonywanie funkcji zawodowych przez sędziów.

#BejmyNEWSTrybunał Sprawiedliwości UE otrzymał skargę na Polskę