Tajemniczy pył w powietrzu na wschodzie Polski. Co to za zjawisko?

23 sierpnia wydało dla mieszkańców Białegostoku i powiatu białostockiego w związku ze złą jakością powietrza i prognozą przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10. Skąd się tam wzięło tyle pyłu?

Problem ma nie tylko , ale również inne miasta położone przy wschodniej granicy Polski, i to już kolejny dzień z rzędu, jak informuje Onet, nie tylko na Podlasiu, ale i na Lubelszczyźnie. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że wszystkie tamtejsze stacje odnotowały bardzo wysoki poziom pyłu PM10.

Skąd się bierze? Według jest przywiewany nad terytorium Polski i prawdopodobnie pochodzi z ów na wschodzie: w Białorusi, Ukrainie, a także Rosji. Na pewno do jego ilości przyczyniają się działania wojenne na Ukrainie, tam także zresztą system NASA odnotowuje najwięcej pożarów – w miejscach, gdzie toczą się walki. A ponieważ aktualnie nad Polskę napływają masy powietrza znad Europy Wschodniej, to z nimi dociera też pył, który odnotowano w województwach lubelskim, podlaskim, podkarpackim i mazowieckim.

Największe stężenie odnotowano w Białymstoku i powiecie białostockim, dlatego to właśnie tam wysłało alert, by mieszkańcy w miarę możliwości ograniczyli aktywność na zewnątrz ze względu na złą . Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 przekroczyło 150 µg na m sześc. – poziom dopuszczalny to 50 µg, a poziom informowania o zagrożeniu to 100 µg, poziom alarmowy wynosi właśnie 150 µg na m sześc.

Alert otrzymali też mieszkańcy Chełma.

Pył jest mieszaniną bardzo drobnych, bo o średnicy nie przekraczającej 10 mikrometrów, cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu, a które mogą zawierać np.: związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Jak zapewnia Państwowa Agencja Atomistyki, która na bieżąco analizuje dane, pył nie stanowi zagrożenia radiacyjnego.

#BejmyNEWSTajemniczy pył w powietrzu na wschodzie Polski. Co to za zjawisko?