Szpital w Pszczynie: dyrekcja podjęła decyzję wobec lekarzy

fot. KoalaParkLaundromat - pixabay.com (zdjęcie ilustracyjne)

„Real­iza­cja kon­trak­tów obu medyków została zawieszona” – poinformował dziś Szpital Powiatowy w Pszczynie. Chodzi o dwóch lekarzy, którzy zajmowali się 30-letnią Izą S. w 22. tygodniu ciąży. Kobieta zmarła na sepsę.

Dyrekcja szpitala opublikowała dziś kolejne oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, że „Dyrekcja Szpi­tala w Pszczynie bezpośred­nio po trag­icznym zdarze­niu przeprowadz­iła postępowanie wyjaś­ni­a­jące, przegląd pro­ce­dur oraz sposobu dzi­ała­nia odd­zi­ału. Na bieżąco i z najwyższą powagą wery­fikuje również infor­ma­cje pojaw­ia­jące się w przestrzeni publicznej.

W związku z trwa­ją­cym postępowaniem, 5 listopada pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu Pac­jen­tki w szpi­talu. W chwili obec­nej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków.

Szpi­tal deklaruje pełną otwartość na współpracę z wszys­tkimi właś­ci­wymi organami pode­j­mu­ją­cymi działa­nia kon­trolne i wyjaśniające.

Raz jeszcze przekazu­jemy Rodzinie Zmarłej Pac­jen­tki szczere wyrazy współczu­cia i żalu”.

Przypomnijmy, że chodzi o śmierć 30-letniej pacjentki w 22. tygodniu ciąży, do której doszło we wrześniu tego roku. Kobieta trafiła na oddział w związku z przedwczesnym odejściem wód płodowych, a w wiadomościach wysyłanych rodzinie twierdziła, że lekarze nie chcą usunąć ciąży ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego – bo płód żył. Gdy obumarł, kobietę natychmiast przewieziono na salę operacyjna, ale było już za późno. Zmarła z powodu sepsy.

We wcześniej oświadczeniu dyrekcja szpitala zapewniała, że nadrzędną wartością dla lekarzy i położnych była troska i życie i zdrowie pacjentki oraz jej płodu i zrobili wszystko, co w ich mocy, by uratować kobietę i jej dziecko.

Podziel się: