Więcej

  Spada poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego. Sondaże są bardzo złe

  Listopad jest kolejnym miesiącem spadków notowań premiera Morawieckiego i jego rządu. Według sondażu CBOS popiera go tylko 29 proc. Polaków, a przeciwko opowiada się 41 proc. 24 proc. jest obojętnych.

  Listopad jest – jak dotąd – miesiącem z najniższym poparciem dla rządu. 29 proc. popierających to spadek w stosunku do październikowego badania o 4 pkt proc. 41 proc. przeciwnych to z kolei wzrost o 3 pkt proc. W ciągu tego miesiąca przybyło też osób źle oceniających działania rządu od początku jego istnienia (z 46 proc. do 52 proc.), a ubyło osób oceniających go dobrze (z 39 proc. do 35 proc.).

  57 proc. ankietowanych (wzrost o 4 punkty w stosunku do października) nie widzi żadnej poprawy sytuacji gospodarczej wbrew twierdzeniom rządu – wierzy w to tylko 30 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty).

  Bardzo spadło też poparcie dla samego premiera Morawieckiego. Poopiera go 34 proc.badanych, to spadek o 4 pkt proc. od października. Przeciwko jest 49 proc.badanych – i tu nastąpił wzrost o 3 punkty.

  Rzad popierają głównie osoby w wieku od 55 do 64 lat (42 proc.) i starsze (50 proc.), z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (45 proc.) oraz dochodach per capita od 1000 do 1499 zł (40 proc.) i od 1500 zł do 1999 zł miesięcznie (38 proc.).

  Krytyczne wobec rządu są głównie osoby młode, do 34 roku życia (52 proc.) oraz mające od 35 do 44 lat (53 proc.), mieszkańcy dużych miast liczących od 100 tys. ludności (52 proc.) i więcej (65 proc.), respondenci najlepiej wykształceni i sytuowani (63 proc. z wykształceniem wyższym, 65 proc. spośród kadry kierowniczej i specjalistów, 59 proc. pracowników administracyjno-biurowych, 63 proc. ankietowanych o miesięcznych dochodach per capita wynoszących co najmniej 3000 zł).

  Jak się jednak okazuje, przy ocenie rządu ważne nie są fakty i dokonania gabinetu Mateusza Morawieckiego lub też ich brak – ale poglądy oceniających. Rząd popierają głównie osoby o prawicowych poglądach politycznych (63 proc.), a przeciwko są osoby o poglądach lewicowych, bo aż 76 proc. Co oznacza, że rząd popierają wyborcy PiS oraz partii koalicyjnych, a przeciwko są wyborcy opozycji. Na ocenę rządu wpływa też udział w praktykach religijnych: wśród osób uczestniczących w takich praktykach kilka razy w tygodniu aż 64 proc. popiera rząd, a wśród niepraktykujących 61 proc. to jego przeciwnicy.

  Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI). Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 listopada 2021 roku na próbie liczącej 1100 osób (w tym: 56,1 proc. metodą CAPI, 29,8 proc. – CATI i 14,1 proc. – CAWI).

  Źródło: Fakt

  WiadomościSpada poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego. Sondaże są bardzo złe