Sławomir Nowak pozostanie w areszcie

Apelacyjny w Warszawie utrzymał decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącą przedłużenia aresztu dla b. ministra transportu Sławomira Nowaka. Tym samym o korupcję polityk pozostanie w areszcie co najmniej do stycznia roku.

w Warszawie utrzymał w mocy postanowienia stołecznego Sądu Okręgowego, który przedłużył stosowany wobec Sławomira N. i Jacka P. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – poinformował we wtorek Jerzy Leder.

Sąd apelacyjny przychylił się do stanowiska sądu niższej instancji w kwestii zebranych dowodów, które znacznie uprawdopodobniają popełnienie przez podejrzanych zarzucanych im czynów.

Jak ustaliła PAP, zebrane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dowody składają się głównie z materiałów niejawnych; podsłuchów i obszernych wyjaśnień złożonych przez współpodejrzanego w śledztwie Jacka P., wieloletniego przyjaciela b. ministra.

Złożenie obszernych wyjaśnień skutkowało uchyleniem przez prokuraturę aresztu tymczasowego dla Jacka P., chociaż wcześniej wnioskowała ona o przedłużenie tego środka zapobiegawczego.

W dniu ogłoszenia decyzji Sądu Apelacyjnego Jacek P. przebywał już na wolności, o czym sąd został poinformowany przez reprezentującą go adwokat.

– Na obecnym etapie postępowania nie udziela informacji o podejmowanych czynnościach – poinformowała Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Wtorkowa decyzja Sądu Apelacyjnego oznacza, że b. minister transportu pozostanie w areszcie przynajmniej do stycznia 2021 roku.

Źródło: polsatnews.pl

#BejmyNEWSSławomir Nowak pozostanie w areszcie