Sejm uchwalił budżet na 2021 rok

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu uchwalono na rok . Deficyt na koniec roku wyniesie ponad 82 mld złotych. Do budżetu wprowadzono kilkanaście poprawek zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość.

Podczas czwartkowego posiedzenia, uchwalił budżet na 2021 roku. Za uchwaleniem zagłosowało 234 posłów, przeciw było 220, a 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Sejm miał do rozpatrzenia niemal 900 poprawek, w tym ponad 600 zgłoszonych po pierwszym czytaniu, które zostały odrzucone przez komisję finansów publicznych oraz 280 zgłoszonych po drugim czytaniu.

Sejm przegłosował jednak, aby zgłoszone poprawki rozpatrywać łącznie i głosować wspólnie nad tymi, które uzyskały akceptację komisji finansów publicznych oraz tymi, które zostały przez tę komisję odrzucone.

Do projektu wprowadzono jednie kilkanaście poprawek zgłoszonych przez PiS.

Wśród przyjętych poprawek są m. in. poprawka zmniejszająca wydatki Kancelarii Senatu oraz poprawka zmniejszająca wydatki na oświatę i wychowanie w kwocie niemal 8 mln zł. te maja trafić do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przeznaczeniem na środowiskom polonijnym poza granicami.

Ponadto zmniejszono wydatki przeznaczone na partie polityczne i komitety wyborcze, jednocześnie podwyższając wydatki Najwyższej Izby Kontroli. Kwota 8 mln zł ma zostać przeznaczona na budowę zintegrowanej platformy wspierającej prowadzone procesy kontrolne.

Kolejna przegłosowana poprawka dotyczy zmniejszenie rezerwy celowej na zobowiązania Skarbu Państwa. Kwota 26 mln zł zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań dla rolników związanych ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną i chronioną. Odszkodowania będą dotyczyły terenów uprawnych znajdujących się poza obszarami łowieckimi.

O 3 mln zł zmniejszono wydatki na dotacje i subwencje w rolnictwie. Środki te zostaną przeznaczone na Główny Inspektorat Weterynaryjny, który ma za zadanie opracować studium wykonalności projektu oraz Inspekcji Weterynaryjnej.

Wprowadzone do budżetu poprawki związane są również z programami wieloletnimi. W związku z wydłużeniem terminu realizacji drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką ą do roku , Sejm wprowadził poprawkę mówiącą o całkowitym koszcie tej inwestycji na poziomie 1 mld 984 mln 52 tys. zł.

Ponadto zmniejszono o 130 mln zł wydatki w ministerstwie sprawiedliwości, przesuwając środki na prokuraturę, działalność dydaktyczną i badawczą prowadzoną przez instytuty naukowe resortu sprawiedliwości . Dodatkowe środki mają również trafić do jednostek penitencjarnych, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w tych placówkach.

Ustaw budżetowa ma rok 2021 zakłada dochody budżetu państwa na poziomie 404,4 mld zł, a wydatki na poziomie 486,7 mdl zł. Oznacza to, że przyszłoroczny deficyt budżetowy wyniesie 82,3 mld zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na Programy ”Rodzina 500+”, ”Aktywni+” czy świadczenie ”Dobry ”.

zadeklarowało, że budżet na 2021 rok został przygotowany z zastosowaniem Stabilizującej Reguły Wydatkowej.

Źródło: polsatnews.pl

#BejmyNEWSSejm uchwalił budżet na 2021 rok