Więcej

  Rosyjski poseł złożył projekt ustawy. Chce anulowania niepodległości Litwy

  Jewgienij Fiodorow, rosyjski deputowany z partii Jedna Rosja, złożył w Dumie Państwowej projekt ustawy anulującej postanowienie Rady Państwa ZSRR “o uznaniu niepodległości Republiki Litewskiej”. Duma opublikowała projekt na swojej stronie internetowej.

  Jak informuje telewizja Biełsat, według Fiodorowa podstawą prawną do anulowania ustawy uznającej niepodległość Litwy jest poprawka do Konstytucji Rosji, wprowadzonej z inicjatywy Władimira Putina, zgodnie z którą “Federacja Rosyjska jest prawnym następcą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na swoim terytorium”, jak informuje artykuł 67.1.

  Fiodorow zwraca też uwagę, że według wyników referendum z marca 1991 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ma zostać zachowany w całości, jako jedno państwo. A skoro tak, to ani Litwa, ani żadna inna republika nie miały prawa odłączać się od ZSRR. W dodatku, skoro już do odłączenia doszło, a Rada Państwa ZSRR powołana przez Gorbaczowa je uznała, to trzeba było wówczas zmienić zapisy w konstytucji, czego nie zrobiono. A niepodległość Litwy naruszyła kilka z artykułów konstytucji.

  Dlatego zdaniem deputowanego orzeczenie Rady Państwa ZSRR jest niezgodne z prawem, a więc należy je uchylić.

  Władze Litwy nie skomentowały sprawy, nie wiadomo też, czy Duma w ogóle zajmie się tym projektem.

  WiadomościRosyjski poseł złożył projekt ustawy. Chce anulowania niepodległości Litwy