Rosyjski poseł złożył projekt ustawy. Chce anulowania niepodległości Litwy

Jewgienij Fiodorow, rosyjski deputowany z partii Jedna , złożył w Dumie Państwowej anulującej postanowienie Rady Państwa “o uznaniu niepodległości Republiki Litewskiej”. opublikowała na swojej stronie internetowej.

Jak informuje Biełsat, według Fiodorowa podstawą prawną do anulowania ustawy uznającej niepodległość Litwy jest poprawka do Konstytucji Rosji, wprowadzonej z inicjatywy Władimira Putina, zgodnie z którą “Federacja Rosyjska jest prawnym następcą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na swoim terytorium”, jak informuje artykuł 67.1.

Fiodorow zwraca też uwagę, że według wyników referendum z marca 1991 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ma zostać zachowany w całości, jako jedno państwo. A skoro tak, to ani , ani żadna inna republika nie miały prawa odłączać się od ZSRR. W dodatku, skoro już do odłączenia doszło, a Rada Państwa ZSRR powołana przez Gorbaczowa je uznała, to trzeba było wówczas zmienić zapisy w konstytucji, czego nie zrobiono. A niepodległość Litwy naruszyła kilka z artykułów konstytucji.

Dlatego zdaniem deputowanego orzeczenie Rady Państwa ZSRR jest niezgodne z prawem, a więc należy je uchylić.

Władze Litwy nie skomentowały sprawy, nie wiadomo też, czy Duma w ogóle zajmie się tym projektem.

#BejmyNEWSRosyjski poseł złożył projekt ustawy. Chce anulowania niepodległości Litwy