O wizytach duszpasterskich zadecydują biskupi

poinformowała, że o wizytach duszpasterskich, które tradycyjnie odbywają się po Świętach Bożego Narodzenia zadecydują poszczególni biskupi. Wiadomo już, że część wizyt zostanie przełożona w czasie, inne zmienią swoją dotychczasową formę.

Rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak poinformował, że z uwagi na panującą pandemię koronawirusa tegoroczne obchody Świąt Bożego Narodzenia będą inne od poprzednich. W innej formie odbędą się również wizyty duszpasterskie, chociaż KEP pozostawia dowolność decyzji poszczególnym biskupom.

– Zachęcam do śledzenia komunikatów ów i ogłoszeń parafialnych w ściołach i na stronach internetowych parafii, aby być na bieżąco odnośnie do wizyty duszpasterskiej w danej diecezji. Nie ma bowiem ogólnopolskich wytycznych w tej kwestii – powiedział ks. Leszek Gęsiak.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa i zagrożenie epidemiologiczne oraz wprowadzane , część wizyt została odwołana, inne odbędą się w terminie późniejszym. Wizyty duszpasterskie mogą również odbywać się w zmienionych formach. ”Zamiast tradycyjnych odwiedzin księdza w domach, odbędą się msze święte dla parafian w kościele” – poinformował rzecznik KEP. Każdorazowo decyzję o formie wizyty duszpasterskiej będzie podejmował biskup.

Podobnie została rozwiązana kwestia dyspensy od udziału we mszy św. Decyzję o jej udzieleniu podejmują biskupi.

– Należy śledzić komunikaty poszczególnych ordynariuszy, którzy będą informować wiernych o takiej możliwości na terenie swojej diecezji – informuje ks. Gęsiak.

Źródło: wp.pl

#BejmyNEWSO wizytach duszpasterskich zadecydują biskupi