NIK na budowie Centralnego Portu Lotniczego

W czwartek Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę przygotowań do budowy Centralnego Portu Lotniczego. Jak zapewnia Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK jest to rutynowe działanie.

W czwartek NIK rozpoczęło kontrolę Centralnego Portu Lotniczego. Zgodnie z opublikowanym w styczniu planem tegorocznych kontroli, celem działań NIK jest ustalenie, czy przygotowania do budowy przebiegają zgodnie z założeniami. Do czasu zakończenia kontroli, NIK nie udziela żadnych informacji.

Jak zapewniał w październiku prezes NIK , nie skupia się na potrzebie budowy lotniska, ale na ”warunkach realizacji inwestycji oraz identyfikacji ryzyk”. Jest to rutynowa kontrola, której podlegają wszystkie spółki należące do Skarbu Państwa.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł komunikacyjny, który ma powstać pomiędzy Warszawą a Łodzią. Celem inwestycji jest pełne zintegrowanie transportu lotniczego, kolejowego i drogowego. Na obszarze ok. 3000 hektarów powstanie ”, który rocznie będzie mógł obsłużyć 45 mln ów.

lotniska ma zostać zakończona do 2027 roku. Następnie, do roku 2034 planowane jest zakończenie inwestycji kolejowych. Rozpoczęcie prac współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano na r.

Łączne finansowania I etapu Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2023 oszacowano na ok. 12,8 mld zł. Zaznaczono, że program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych.

Doradcą strategicznym CPK zostało główne międzynarodowe w Korei Południowej Incheon International Airport. W grudniu br. ma zostać podpisana umowa o współpracy, która obejmie najbliższe trzy lata. Wartość umowy opiewa na 3, mln euro.

Źródło: polsatnews.pl

#BejmyNEWSNIK na budowie Centralnego Portu Lotniczego