Koronawirus: od 1 marca obowiązuje złagodzenie obostrzeń

Krótsza i , brak ograniczeń liczby gości w lokalach i pracujące stacjonarnie urzędy. Od dziś w Polsce obowiązuje złagodzenie obostrzeń koronawirusowych. Czego nie trzeba przestrzegać?

Od 1 marca nie obowiązują limity osób w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. Ponownie są otwarte dyskoteki, kluby i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Izolacja i kwarantanna są krótsze – trwa 7 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy , a u wykonujących zawody medyczne dni, o ile wynik testu wykonany nie wcześniej w piątej dobie jest negatywny.

Nadal jednak obowiązuje noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych na terenie wspólnych, w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, galerii handlowej, banku, w kinie i teatrze, w przychodni, w ściele, szkole, na uczelni, w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Osoby podróżujące spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 h po powrocie do Polski. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Wstrzymane jest przemieszczanie się ów w transporcie kolejowym, z przekraczaniem granicy Polski z Republiką Białorusi – obowiązuje do 31 marca. Osoby przekraczające ę polsko-ukraińską ze względu na konflikt zbrojny na terenie Ukrainy, nie podlegają obecnie obowiązkowi kwarantanny przyjazdowej.

Źródło: gov.pl
Źródło: gov.pl
#BejmyNEWSKoronawirus: od 1 marca obowiązuje złagodzenie obostrzeń