Jest decyzja o publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji

We wtorek zajął stanowisko dotyczące publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, zgodnie z którym publikacja powinna nastąpić niezwłocznie po ogłoszeniu uzasadnienia.

”Zaistniała sytuacja nosi znamiona stanu wyższej konieczności. Niewątpliwie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie jednak sytuacja bardzo poważnych napięć społecznych wymaga przeanalizowania właściwej daty tej publikacji. Prezes Rady Ministrów nie może podjąć decyzji o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, podjętego zgodnie z obowiązującą procedurą. Jednocześnie nie istnieje regulacja zobowiązująca Prezesa Rady Ministrów do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w terminie oznaczonym konkretną liczbą dni lub datą” – informuje oficjalne stanowisko rządu w sprawie publikacji.

Jak przypomina , ogłoszenie wyroku przez TK wywołało falę ów, które odbywają się w całej Polsce. Jednocześnie rząd informuje, że w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami wszystkie zgromadzenia są niezgodne z prawem.

Rada Ministrów podjęła decyzję, że treść orzeczenia TK w sprawie aborcji zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw niezwłocznie po ogłoszeniu  uzasadnienia do wyroku.

zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego uzasadnienie, tego samego dnia – w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski” – informuje Rada Ministrów.

22 października orzekł, że przerywanie ciąży z powodu ciężkiego uszkodzenia płodu bądź nieuleczalnej jest niezgodne z konstytucją. Wyrok TK wywołał oburzenie dużej części społeczeństwa i doprowadził do trwających do dzisiaj protestów, które odbywają się w całej Polsce.

Źródło: polsatnews.pl

#BejmyNEWSJest decyzja o publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji