Więcej

  Granica: Żaryn ostrzega przed misjami samobójczymi

  Obecność Afgańczyków, specjalnie przeszkolonych przez rosyjskie służby, na granicy jest bardzo prawdopodobna. Nawet takich, którzy mają wyznaczone jednorazowe misje, nawet samobójcze.

  Na możliwość pojawienia się takich agentów na granicy zwrócił uwagę Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. Niekoniecznie zresztą muszą to być tylko Afgańczycy. Mogą to być również Białorusini ze służb specjalnych.
  “Niektórzy z nich są po rosyjskich kursach wojskowych i mogą mieć przeszkolenie bojowe” – uważa Żaryn.

  Zdaniem rzecznika tacy funkcjonariusze mogą być używani do “akcji specjalnych”, czyli ułatwienia migrantom przejścia przez granicę. Gdyby im się to udało, wówczas reżim Łukaszenki mógłby ściągać kolejne grupy migrantów z Bliskiego Wschodu.

  Przypomnijmy, że od 1 grudnia obowiązuje nowa ustawa o ochronie granicy, które pozwalają na przedłużenie niektórych zapisów stanu wyjątkowego. Na szczególnie narażonych odcinkach granicy z Białorusią, Rosją czy Ukrainą będzie mógł być wprowadzony zakaz przebywania w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po konsultacji z komendantem głównym Straży Granicznej dla wszystkich, którzy nie są mieszkańcami lub nie prowadzą tam działaności gospodarczej lub nie załatwiają jakichś spraw urzędowych.

  Za zgodą komendanta Oddziału Straży Granicznej do strefy nadgranicznej mogą przyjeżdżać także dziennikarze – ale mogą się poruszać tylko w tych rejonach, w których pozwoli na to straż graniczna i tylko w takich godzinach, w jakich wyda na to zgodę.

  Źródło: Wirtualna Polska

  WiadomościGranica: Żaryn ostrzega przed misjami samobójczymi