Emeryci dostali “trzynastki” i bardzo ważne pisma z ZUS

właśnie rozsyła listy do ów. Jest w nim potwierdzenie przelewu “trzynastki” i jeszcze jedno pismo. Oba są bardzo ważne i nie wolno ich wyrzucać!

Dlaczego te listy są takie ważne? Ponieważ w jednym z nich znajdą dokładną wysokość “trzynastki”. W tym roku wynosi ona 1338,44 zł brutto, jak informuje ZUS, a ponieważ pobierana jest z niej tylko w wysokości 120,46 zł, a podatek dochodowy już nie, to na rękę emeryt dostanie 1217,98 zł. Gdyby więc “trzynastki” nie dotarła lub gdyby była innej wysokości, to wówczas z takim pismem należy się udać do ZUS, żeby wyjaśnić sprawę.

Wszyscy emeryci otrzymują “trzynastki” tej samej wysokości. Wyjątkiem są osoby dostające rentę rodzinną, jeśli jest do niej uprawnionych kilkoro członków rodziny. Wówczas “” jest dzielona pomiędzy nich.

dostaną w tej samej kopercie drugie ważne pismo – decyzję o wysokości lub renty po marcowej waloryzacji. Oba pisma są wysyłane , by zmniejszyć wysyłki.

#BejmyFinanseEmeryci dostali "trzynastki" i bardzo ważne pisma z ZUS