Decyzja w sprawie budowy zamku w Stobnicy wydana z naruszeniem prawa

Jak informuje wielkopolski, decyzja starosty obornickiego zezwalająca na budowę tzw. zamku w Stobnicy została wydana z naruszeniem prawa. Nie oznacza to jednak wstrzymania budowy.

W związku z wnioskiem złożonym przez RDOŚ w Poznaniu oraz sprzeciwem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, przeprowadził administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na budowę tzw. zamku w Stobnicy w Puszczy Noteckiej.

30 listopada wojewoda potwierdził, że decyzja starosty obornickiego dotycząca zezwolenia na budowę została wydana z naruszeniem prawa.

– Potwierdzono naruszenie prawa przez starostę obornickiego w części zarzutów prokuratora. Starosta wydał decyzję, pomimo że inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla projektowanych ów i nie potwierdził prawa inwestora do dysponowania Kanałem ńczak na cele budowlane – poinformował Tomasz Stube z biura prasowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Kanał Kończak jest własnością Skarbu Państwa i inwestor nie miał prawa dysponować ciekiem wodnym.

Podczas kontroli prowadzonej przez wojewodę wielkopolskiego  wzięto pod uwagę takie okoliczności jak: naczelna zasada trwałości decyzji administracyjnych, ugruntowane orzecznictwo ów administracyjnych, nowelizacja prawa budowlanego, nieodwracalność skutków dla środowiska przyrodniczego oraz upływ czasu od wydania decyzji.

Jak poinformował Tomasz Stube okoliczności te nie pozwalają jednak na stwierdzenie nieważności i wstrzymanie decyzji wydanej przez starostę z Obornik. Jako strona prowadzonego postępowania wojewoda przekaże swoją decyzję prokuraturze.

Od wydanej decyzji stronom postępowania przysługuj prawo do wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

powstaje na obszarze Natura 2000. Docelowo obiekt ma mieć 14 kondygnacji nadziemnych oraz wieżę o wysokości kilkudziesięciu metrów. Inwestorem jest poznańska spółka D.J.T.

O inwestycji zrobiło się głośno w połowie 2018 roku. Wówczas rozpoczęło kontrolę nieprawidłowości związanych z wydaniem decyzji o budowie. W sierpniu 2018 r. minister środowiska polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przeprowadzenie pilnej kontroli w zakresie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w Puszczy Noteckiej. Jednocześnie sprawa trafiła do prokuratury.

W kwietniu 2019 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu informowała o uchyleniu decyzji z 2015 r. określającej warunki prowadzenia robót w Stobnicy i wniosła sprzeciw wobec realizacji inwestycji. Trzy lat wcześniej, w maju 2015 r. RDOŚ nie dostrzegał negatywnych skutków inwestycji na środowisko.

W połowie lipca br. zatrzymano i przedstawiono siedmiu osobom, w tym urzędnikom i przedstawicielom firmy budującej tzw. w Stobnicy.

Źródło: tenpoznan.pl / polsatnews.pl

#BejmyNEWSDecyzja w sprawie budowy zamku w Stobnicy wydana z naruszeniem prawa