Czy będziemy płacić za drogi ekspresowe?

autostrada fot. L. Łada

Obecnie w Polsce płatne są tylko autostrady, drogi ekspresowe nie. Ale rząd w Krajowym Planie Odbudowy zapisał wprowadzanie opłat za nowe odcinki dróg ekspresowych, i to już od pierwszego kwartału 2023 roku.

Jak informuje auto-swiat.pl, zapis o opłatach za przejazdy drogami ekspresowymi, które obecnie są bezpłatne, można znaleźć w Krajowym Planie Odbudowy. Obecnie prawie 4,7 tys. km dróg szybkiego ruchu w Polsce, czyli dróg ekspresowych i części autostrad, jest bezpłatne dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. A powstają kolejne kilometry takich dróg.

Jednak zgodnie z zapisem w KPO nowe odcinki autostrad i dróg ekspresowych mają być płatne od pierwszego kwartału 2023 r. Opłaty obejmą około 1400 km nowych dróg ekspresowych i autostrad.

Według KPO to rozwiązanie sprawi, że część przewoźników przerzuci się na kolej, co zwiększy jej rentowność, dodatkowym efektem ma być ograniczenie ruchu pojazdów spalinowych w centrach miast, co z kolei przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Ale rząd twierdzi, że żadnej decyzji w sprawie wprowadzenia opłat nie podjęto i nie ma takich planów. Jak zapewnił rzecznik rządu Piotr Müller, o płatnych drogach ekspresowych nie ma mowy – mimo zapisu w KPO.

Ale już Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, że owszem, opłaty będą, ale tylko dla niektórych grup pojazdów, konkretnie tych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. System poboru opłat dla tych właśnie pojazdów docelowo ma objąć wszystkie autostrady i drogi ekspresowe oddane w użytkowanie od ostatniego rozszerzenia sieci dróg płatnych, a stopniowo będą do niej dodawane kolejne nowe odcinki dróg. I o to chodzi w zapisach Krajowego Planu Odbudowy.