poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Białoruś obwinia Polskę za zajścia na granicy polsko-białoruskiej

oficjalnie poinformował, że przeprowadził w sprawie dotyczącej przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ludzi i stwierdził “przestępcze działania polskich funkcjonariuszy” wobec 135 obywateli Iraku.

Jak informuje , Mińsk obarcza stronę polską o wywołanie kryzysu uchodźczego na granicy w 2021 roku. Przypomnijmy, że dzięki ułatwieniom i ulgom reżimu Łukaszenki, a także kłamstwom jego służb na zaczęły ściągać tysiące uchodźców, którzy przez ę polsko-białoruską i polsko-litewską chcieli się dostać do bogatej Europy, głównie do Niemiec.

Obywatelom krajów ńskich, Afganistanu, Iraku i wielu innych wmawiano, że bez problemu nielegalnie przedostaną się przez polską granicę. A gdy to okazało się nieprawdą, służby białoruskie uniemożliwiały uchodźcom powrót na stronę białoruską, kazali im próbować kolejny raz przedostać się przez granicę. Tych, którym się to udało, cofały polskie służby graniczne. Do dziś nie wiadomo, ilu ludzi koczowało w strefie ziemi niczyjej zima 2021 roku i ilu zginęło na granicy polsko-białoruskiej…

Teraz reżim Łukaszenki, który ściągnął tych wszystkich ludzi nad granice i nie pozwolił im wracać do swoich krajów, obwinia Polskę o przestępstwa “wobec 135 obywateli Iraku na granicy białorusko–polskiej w 2021 roku”, jak informuje oficjalna agencja państwowa Białorusi Belta.

Według białoruskich śledczych obywatele Iraku odnieśli obrażenia z powodu przemocy stosowanej przez polskie służby, prowadzone jest też śledztwo w sprawie rzekomych trzech uszkodzeń ciała i nielegalnego wydalenia z terytorium Unii Europejskiej do Republiki Białorusi, co doprowadziło do śmierci ów.

Białorusini powołują się także na informacje uzyskane od polskiego żołnierza Emila Czeczki, który zdezerterował na Białoruś, który podczas śledztwa poinformował o masowych egzekucjach i potajemnych pochówkach uchodźców zamordowanych przez polskich żołnierzy przy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, jak podaje Biełsat powołując się na agencję RIA Nowosti.

badań komitetu zostały już przekazane delegacji Iraku, z którą śledczy spotkali się w Mińsku.

#BejmyNEWSBiałoruś obwinia Polskę za zajścia na granicy polsko-białoruskiej