Białoruś nie zapłaciła w terminie za obligacje. I co teraz?

Według międzynarodowej agencji ratingowej Moody's miała do 14 lipca zapłacić 22,9 mln dolarów za dziesięcioletnie . A ponieważ tego nie zrobiła, to nie wywiązuje się z zobowiązań z tytułu zadłużenia zagranicznego, a więc jest niewypłacalna.

Jak informuje Wirtualna , w czerwcu tego roku białoruska i Narodowy Białorusi zadecydowały, że zagraniczne obligacje będą spłacać w białoruskich rublach i dotyczy to także obligacji o łącznej sumie 22,9 milionów dolarów. Już wtedy inna , , ostrzegła Białorusi, że jeśli obligacje nie będą spłacane zgodnie ze wcześniejszymi umowami, to rating całego kraju zostanie obniżony.

nie przejął się tym ostrzeżeniem, jednak teraz także agencja Moody's negatywnie oceniła spłatę w białoruskich rublach zamiast dolarów. Według jej oceny Białoruś nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, więc jest niewypłacalna, a Bloomberg pisze wprost o bankructwie Białorusi.

Obecnie w obiegu jest pięć serii białoruskich obligacji w obcych walutach. Ostatnie były wypuszczone w czerwcu 2020 roku na pięć lat i sumę 500 milionów dolarów przy oprocentowaniu 6,125 proc. oraz na 10 lat i sumę 750 milionów dolarów przy oprocentowaniu 6,375 proc. Ich łączna wartość to 3,25 mld dolarów.

#BejmyFinanseBiałoruś nie zapłaciła w terminie za obligacje. I co teraz?