Więcej

  Będzie pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy?

  Ułatwienia w zatrudnieniu, świadczenia dla dzieci i pomoc finansowa. Na to wszystko mogą liczyć w Polsce wojenni uchodźcy z Ukrainy – o ile Sejm przyjmie rządową specustawę.

  Sejm ma się zająć specustawą już 8 marca. Podstawowy cel tego aktu prawnego to uproszczenie formalności związanych z dłuższym pobytem i zatrudnianiem cudzoziemców, tych, którzy w wyniku wojny na Ukrainie znaleźli się w naszym kraju.

  Zgodnie z zasadami specustawy Ukraińcy, którzy legalnie wjechali do Polski i chcą tu zostać, mają prawo do pobytu przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego. Ale jeśli ich wjazd nie został zarejestrowany przez placówkę straży granicznej podczas kontroli, muszą się w ciągu 60 dni zarejestrować.

  Pomoc dla obywateli Ukrainy będzie pochodziła ze specjalnie utworzonego funduszu z budżetu państwa w wysokości 3 mld zł. Natomiast za pomoc w formie zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia i transportu do miejsca zakwaterowania odpowiadają wojewodowie.

  Nie będą potrzebne żadne zezwolenia, by zatrudnić osobę z Ukrainy, bo już dzieki stemplowi otrzymanemu na granicy będzie miała prawo do legalnej pracy. Natomiast pracodawca w ciągu 7 dni będzie musiał powiadomić powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy.

  Obywatele Ukrainy będą mieć prawo do takich samych zasiłków i wsparcia, jakie przysługują polskim obywatelom, czyli zasiłku dla bezrobotnych i świadczeń rodzinnych, w tym 500+, 300+ i 12 tys.zł rodzinnego kapitału opiekuńczego. Będzie im także przysługiwać dofinansowanie do żłobka lub klubu dziecięcego w wysokości do 400 zł miesięcznie – ale to wsparcie ma wejść w życie dopiero od kwietnia. Mogą natomiast liczyć na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 300 zł na osobę w rodzinie. By taki zasiłek otrzymać, trzeba będzie złożyć wniosek na piśmie w ośrodku pomocy społecznej na terenie gminy, w której się przebywa. Będą mieć także prawo do opieki zdrowotnej i edukacji tak jak Polacy.

  Źródło: Fakt
  WiadomościBędzie pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy?