Więcej

  Europa ograniczy zużycie gazu. Jest porozumienie

  Państwa UE porozumiały się co do zmniejszenia zużycia gazu przed nadchodzącą zimą, jak poinformowała czeska prezydencja ma Twitterze. W przypadku sytuacji kryzysowej, czyli gdyby Rosja odcięła gaz, jest porozumienie co do redukcji jego zużycia.

  “Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję zatwierdzenie przez Radę rozporządzenia mającego na celu zmniejszenie zapotrzebowania na gaz i przygotowanie się do zimy” – napisała na Twitterze Ursula van der Leyen. – “To decydujący krok w obliczu groźby całkowitego zakłócenia gazowego. Dzięki dzisiejszej decyzji Europa jest teraz gotowa zająć się swoim bezpieczeństwem energetycznym jako Unia”.

  Jak informuje money.pl, kraje UE zgodziły się zmniejszyć zużycie gazu o 15 proc. w stosunku do swojego średniego zużycia w ciągu ostatnich 5 lat. Zmniejszenie zużycia dotyczy okresu między 1 sierpnia 2022 a 31 marca 2023 r. Ale rada zgodziła się, by te państwa członkowskie, które nie są połączone z sieciami gazowymi innych państw członkowskich, zostały zwolnione z obowiązkowych redukcji gazu. Zwolnione będą także państwa, których sieci elektroenergetyczne nie są zsynchronizowane z europejskim systemem elektroenergetycznym i są w dużym stopniu uzależnione od gazu do produkcji energii elektrycznej. W ich przypadku chodzi o uniknięcie ryzyka kryzysu dostaw energii elektrycznej.

  Porozumienie zawiera jeszcze kilka innych możliwości wystąpienia o odstępstwo od porozumienia przez kraje członkowskie, a także zgodę na zwiększenie roli Rady w uruchamianiu mechanizmu “stanu ostrzegawczego”. Byłby on aktywowany decyzją Rady na wniosek Komisji Europejskiej w przypadku znacznego ryzyka poważnego niedoboru gazu lub wyjątkowo wysokiego zapotrzebowania na gaz.

  Rozporządzenie ma obowiązywać przez rok, a później KE dokona jego przeglądu, aby rozważyć ewentualne przedłużenie do maja 2023 r. Zostanie ono formalnie przyjęte w drodze procedury pisemnej w nadchodzących dniach.

  Uchwalenie planu nie było łatwe, ponieważ jego założenia od początku budziły sporo kontrowersji. Wiele europejskich krajów bowiem kupuje gaz wyłącznie od Rosji i nie ma alternatywy. Sprzeciw zgłosiły Portugalia, Hiszpania i Grecja. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi około 35 proc., ale w różnych krajach różnie to wygląda. Teraz UE musi, i to szybko, znaleźć nowe źródła dostaw. Rozwiązaniem mogą być dostawy gazu skroplonego LNG – w Europie jest obecnie 37 terminali LNG, które mogą przyjmować takie dostawy, a jednym z nich jest Świnoujście. W budowie są kolejne, co daje nadzieję na regularne i wystarczające dostawy. Obecnie import LNG pokrywa około jednej czwartej zapotrzebowania UE na gaz.

  WiadomościEuropa ograniczy zużycie gazu. Jest porozumienie