Sektor przemysłu notuje szybki i silny wzrost

fot. jannonivergall - pixabay.com (zdjęcie ilustracyjne)

Mimo pandemii, sektor przemysłu ma się bardzo dobrze. Jak pokazują dane, we wszystkich ważnych regionach notowane są coraz lepsze wyniki. Są też sygnały wskazujące na wysoki wzrost cen produkowanych towarów.

Eksport Korei, który jest mocno skorelowany z globalną koniunkturą, wskazuje, że sytuacja na rynkach światowych jest bardzo dobra. W marcu zanotował wzrost o 16,6 proc. rok do roku. Dla porównania, w lutym wzrost nastąpił o 9,5 proc. Nie jest to bynajmniej efekt spowodowany pandemią i zeszłoroczną niską bazą.

Załamanie na skutek koronawirusa, pojawiło się bowiem później; w marcu 2020 r. koreański eksport był jeszcze na całkiem wysokim poziomie. Jak informuje portal bankier.pl, spodziewać się można, że dynamiki roczne wiosną zanotują wzrost o 30-40 proc.

Największy wzrost nastąpił w zakresie eksportu do Europy i wyniósł o 36,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku 2020. Eksport do Chin wzrósł o 26 proc. a do USA o 9,2 proc.

Drugim wskaźnikiem potwierdzającym dobrą sytuację przemysłu jest polski PMI, czyli wskaźnik aktywności finansowej. W marcu wzrósł o 54,3 pkt. wobec 53,4 pkt. w lutym 2021 r. Indeks ten powstaje w oparciu o dane przekazane przez menadżerów w zakresie zamówień firm produkcyjnych i pokazuje, jak przeciętnie oceniają oni koniunkturę przez pryzmat zamówień, produkcji, cen i dostaw.

Z analizy przedstawionej przez portal wynika, że mocno rosną zamówienia eksportowe, co powoduje, że do Polski dociera amerykański i chiński popyt finalny na towary konsumpcyjne oraz inwestycyjne.

Tym, co może ograniczać dynamikę produkcji jest, największy od 1998 r. – od kiedy prowadzone są analizy, problem związany z czasem dostaw poszczególnych komponentów.

Problemem jest również brak pracowników. Firmy zwiększają zatrudnienie, ale brakuje wykwalifikowanych rąk do pracy. Oznacza to, że do sektora przemysłu powrócił rynek pracownika, a nie pracodawcy.

Formy strefy euro wskazują, że wzrasta ilość zamówień. Dobra sytuacja jest także w USA, gdzie wzrost nowego biznesu osiągnął najwyższy poziom od siedmiu lat. Jednocześnie ceny gotowych towarów notują bardzo szybki wzrost.

Podziel się: