Premier nie wyklucza wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

Mateusz Morawiecki fot. gov.pl

Mateusz Morawiecki przyznał, że jeżeli wprowadzone w czwartek obostrzenia nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, będzie rozważane wprowadzenie stanu nadzwyczajnego.

Zgodnie z art. 228 konstytucji wyróżniane są trzy rodzaje stanów nadzwyczajnych: stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i wojenny. Wprowadzane mogą być w zależności od rodzaju szczególnego zagrożenia, na które nie działają zwykłe środki. Każdy ze stanów może zostać wprowadzony w chwili, w której zagrożenie nie jest możliwe do opanowania codzienną działalnością.

Każdy ze stanów nadzwyczajnych zostaje wprowadzony rozporządzeniem na podstawie ustawy. Zakres ograniczenia wolności i swobód obywatelskich jest zależny od rodzaju stanu nadzwyczajnego. Szczegółowy zakres ograniczeń określają poszczególne ustawy.

W trakcie obowiązywania stanu nadzwyczajnego mogą zostać zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.

W czasie trwania stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzone wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu.

W czwartek rząd zdecydował o zaostrzeniu restrykcji, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i pokonać trzecią falę pandemii.

Podziel się: