Polska z najniższym bezrobociem w Europie

fot. geralt - pixabay.com

W lutym 2021 roku Polska osiągnęła najniższy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej. Wyniosło ono 3,1 proc., czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. Na drugim miejscu znalazły się Czechy.

Jak informuje Business Insider Polska, w lutym 2021 r. potwierdziła się stabilizacja na polskim rynku pracy. Stopa bezrobocia, według metodologii Eurostatu, wyniosła 3,1 proc. Taki wynik wskazuje, że w najniższy poziom bezrobocia ze wszystkich krajów Wspólnoty jest właśnie w Polsce.

W lutym 2021 r. liczba osób pozostających bez pracy wyniosła 540 tys. wobec  531 tys. w styczniu. Drugie miejsce zajęły Czechy, gdzie w lutym bez pracy pozostawało 3,2 proc. osób. Na trzecim miejscu znaleźli się Holendrzy – z 3,6-procentowym bezrobociem.

W strefie euro, stopa bezrobocia, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,3 proc. W całej Unii zanotowano bezrobocie na poziomie 7,5 proc.

Jak wskazują ekonomiści Banku Ochrony Środowiska, na których powołuje się portal, w drugim kwartale 2021 r. spodziewany jest spadek bezrobocia. Wpłyną na to stopniowe luzowanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, a także wzrost zatrudnienia sezonowego. Niemniej należy pamiętać, że w kolejnych miesiącach mogą ujawnić się efekty wygasania pomocy publicznej, co może osłabić popyt na pracę w gospodarce.

Ekonomiści zgodnie przyznają, że niski poziom bezrobocia to efekt działań rządu oraz pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju, z którego zostały wypłacone tarcze finansowe i antykryzysowe. Jak powiedział na początku marca premier, polskim przedsiębiorcom przekazano ponad 193,53 mld zł pomocy rządowej; w tym ZUS – 30,74 mld zł, Bank Gospodarstwa Krajowego – 64,03 mld zł, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – 29,56 mld zł, Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju – 69,02 mld zł oraz Agencja Rozwoju Przemysłu – 0,172 mld zł.

Podziel się: