Koronawirus: Przebadano 42 586 zgonów. I jakie wyniki?

fot. fernandozhiminaicela - pixabay.com (zdjęcie ilustracyj

Naukowcy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny-Państwowego Instytutu Badawczego przebadali 42 586 przypadków zgonów z powodu koronawirusa. Ich wyniki nie pozostawiają wątpliwości co do tego, czy warto się szczepić.

Naukowcy opublikowali raport będący rezultatem przebadania przez nich 42 586 osób zmarłych z powodu covid-19. posługiwali się zbiorami danych Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia: pierwszy z nich zawierał informacje o zgonach wszystkich osób od 1 stycznia 2021 do 10 października 2021 r. wraz z datą zgonu, datą ewentualnego zaszczepienia oraz wiekiem, a drugi informacje o wszystkich osobach zaszczepionych i dacie ich szczepienia.

Z danych wynika, że wśród 42 586 osób zmarłych z powodu covid-19 aż 41 699 było niezaszczepionych, czyli 97,9 proc. Pozostałe, 887 osób, były zaszczepione.
„Uzyskane wyniki wskazują na wielokrotnie większe niż w przypadku ogółu zgonów ryzyko zgonów z powodu COVID-19 osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych przeciwko COVID-19” – podsumowują badacze.

Jeszcze ciekawiej robi się przy podziale na grupy wiekowe. Otóż okazuje się, że w grupie od 11 do 30 lat z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 110 osób. Ani jedna nie była zaszczepiona. W grupie 31-40 lat odnotowano 356 zmarłych, a zaszczepionych było 5. Z kolei w grupie 1034 zmarłych osób w wieku 41-50 lat zaszczepionych było 8 osób. W grupie 2627 zmarłych w wieku 51-60 lat – 13 zmarłych było zaszczepionych, a w grupie 10 339 zmarłych w wieku 61-70 lat – 70 zmarłych miało szczepienia. W grupie 13 177 zmarłych w wieku 71-80 lat – 208 osób było zaszczepionych, a wśród 14 943 powyżej 80 lat – 583. Z tego wypływa jasny wniosek, że największe ryzyko zgonu z powodu zakażenia koronawirusem występuje u osób najstarszych osób – nawet wtedy, gdy są zaszczepione.

„Szczepienie przeciwko covid-19 zmniejsza 60-krotnie prawdopodobieństwo zgonu” – podsumował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski, powołując się na dane z raportu.

Autorami badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego pt. „Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19” są prof. – NIZP PZH – PIB, dr n. med. Daniel Rabczenko, dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk oraz dr n. przyr. Bogdan Wojtyniak.

Źródło: Fakt

Podziel się: