Bank Światowy prognozuje wzrost polskiej gospodarki

fot. Tumisu - pixabay,com

Bank Światowy poinformował, że polska gospodarka w 2021 r. może rozwijać się w tempie 3,3 proc. Prognoza mówi, że w roku 2022 przyspieszy do 4,2 proc . Na rozwój wpłyną popyt wewnętrzny związany z inwestycjami.

Jak poinformował w środę Bank Światowy, na który powołuje się ”Dziennik Gazeta Prawna”, pomimo trwającej pandemii i wzrostu zakażeń, koniunkturę w Polsce ”wspierać będzie odreagowanie w handlu w strefie euro, poprawa nastrojów i odbicie konsumpcji prywatnej”.

Oczekiwany w 2021 r. wzrost wyniesie 3,3 proc. i jest niższy o 0,2 proc. w stosunku do prognozowanego w październiku. Na spadek wpłyną niepewna sytuacja związana z pandemią oraz proces szczepienny w Europie.

Bank Światowy prognozuje, że po umiarkowanym wzroście, jaki nastąpi w 2021 r., gospodarka przyspieszy w roku kolejnym i osiągnie poziom 4,2 proc. Wcześniejsze prognozy mówiły o wzroście o 3,4 proc. Na wyższy wzrost wpłynie odbicie popytu wewnętrznego, przede wszystkim w obszarze inwestycji.

Jak powiedział, cytowany w komunikacie przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Marcus Heinz, polska gospodarka okazała się jedną z najbardziej j odpornych na pandemię koronawirusa w Europie.

Wyzwaniem dla Polski, zdaniem eksperta, jest wspieranie branż, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii oraz wprowadzanych obostrzeń. Jednocześnie rząd powinien dopilnować równowagi i przejrzystości finansów publicznych.

Heinz wskazał, że Polska ”musi wzmacniać swoje instytucje, aby przygotować się na nową falę środków unijnych, z których duża część będzie przeznaczona na niskoemisyjne i zielone projekty”.

W kwestii gospodarki z regionów Europy i Azji Światowej, Bank Światowy przewiduje wzrost na poziomie 3,6 proc. w 2021 r. W roku 2022 wzrost będzie na poziomie 3,8 proc. Przyspieszą przede wszystkim handel oraz inwestycje, a skutki pandemii powoli zaczną wygasać.

Zdaniem Banku Światowego, część gospodarek, w zakresie dochodu liczonego na głowę, powróci do stanu sprzed pięciu lat. Wzrośnie bezrobocie i związane z nim ubóstwo. Wzrost PKB na głowę będzie niższy od prognozowanego jeszcze przed pandemią.

Bank Światowy to instytucja finansowa mającą na celu ograniczenie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W jego skład wchodzą: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID).

Polska przystąpiła do Banku Światowego w 1986 r. Cztery lata później instytucja otworzyła swoje biuro w Warszawie. Bank Światowy udzielił Polsce pożyczek o łącznej wartości 16 mld dolarów.

Podziel się: